Газар эзэмшүүлэх болон өмчлүүлэх тухай

2020-04-01

Зуунмод сумын 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу дараах байршилд газар эзэмших болон өмчлөх хүсэлтийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрөөс Нэгдсэн үйлчилгээний төвд хүлээн авна.

Иргэн газар өмчилж авахад бүрдүүлэх материалууд

1. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
2. Оршин суугаа баг, хорооны засаг даргын тодорхойлолт

3. Газар өмчилж аваагүй тодорхойлолт авах
4. Газар өмчлөх тухай хүсэлт /Өргөдлийн маягтыг Эндээс авч бөглөнө үү./

 

Газар эзэмших тухай хүсэлт гаргах

1. Газар эзэмших тухай хүсэлт /Иргэн-өргөдөл, ААН-Албан бичиг/
2. Иргэний үнэмлэх/ААН бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
3. Иргэн бол багийн засаг даргын тодорхойлолт
4. Газар эзэмших тухай хүсэлт /Өргөдлийн маягтыг Эндээс авч бөглөнө үү./

 

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР