Газрын албан хаагчдын утасны жагсаалт

Газрын харилцааны албан хаагчдын

 утасны жагсаалт

Овог нэр

Албан тушаал

Гар утасны дугаар

1

М.Отгонбат

Газрын дарга

99055966

2

Д.Бадамханд

Ахлах нягтлан бодогч

99024557

3

Б.Насанжаргал

Захиргаа хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

96665777

4

Ц.Бямбасүрэн

Мэдээлэл технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

99082209

5

М.Бямбасүрэн

Албан хэрэг хөтлөлт, архивын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 88109707

Газрын удирдлагын хэлтэс

1

Г. Эрдэнэбат

Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга

90099698  

2

Ч.Наран

ГЗБ-ын төлөвлөлт Газар өмчлөл асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

94063706

3

Т.Пүрэвдулам

Б.Батбаяр

Кадастрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Кадастрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

88101208

80099339

4

Б.Бат-Оргил

Суурь судалгаа газрын мониторингийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

89114840

5

М. Цогжавхаа

Геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

99309634

6

Э.Насанжаргал

Газрын төлбөр, үнэлгээ, татвар

 хариуцсан мэргэжилтэн

89815898

Барилгын хэлтэс

1

Д. Алтансүх

Аймгийн ерөнхий архитектор бөгөөд хэлтсийн дарга

99063706

2 Б. Болормаа Барилгын  асуудал хариуцсан ахлах  мэргэжилтэн 88894125

3

Х.Мөнхжаргал

Инженерийн байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн

89958704

4

Б.Батбилэг

Зураг төсөл магадлал, хот байгуулалтын кадастрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

99949468

Гэрээт

1

М. Отгонбаатар

Жижүүр

88193761

2

С. Нарантуяа

Жижүүр

99661873

3

С. Эрдэнэбат

Жижүүр

95287176

4

Б.Анхтуяа

Үйлчлэгч

80151333

         

 

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР