Төсвийн ил тод байдал

2021-01-262021 оны төсвийн хуваарь
2021-01-06Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2020 оны 12 сар
2020-12-06Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2020 оны 11 сар
2020-11-06Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2020 оны 10 сар
2020-10-06Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2020 оны 9 сар
2020-09-06Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2020 оны 8 сар
2020-08-06Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2020 оны 7 сар
2020-06-06Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2020 оны 5 сар
2020-05-05Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2020 оны 4 сар
2020-04-05Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2020 оны 3 сар
2020-03-13Аудитын дүгнэлт
2020-03-132020 оны төсвийн хуваарь
2020-03-05Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2020 оны 2 сар
2020-02-05Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2020 оны 1 сар
2019-10-122020 төсвийн төсөл
2019-10-075 сая төгрөгнөөс дээш гүйлгээ 2018.10.07
2019-10-05Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2019 оны 9 сар
2019-09-05Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2019 оны 8 сар
2019-08-05Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2019 оны 7 сар
2019-07-05Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2019 оны 6 сар
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР