Монгол улсын хуулиуд

2019-02-10ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ/Шинэчилсэн найруулга/
2018-02-10НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ
2018-02-10ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ/Шинэчилсэн найруулга/
2017-04-13МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ
2017-04-13ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН БАРЬЦААНЫ ТУХАЙ
2017-04-13ГОЛ, МӨРНИЙ УРСАЦ БҮРЭЛДЭХ ЭХ, УСНЫ САН БҮХИЙ ГАЗРЫН ХАМГААЛАЛТЫН БҮС, ОЙН САН БҮХИЙ ГАЗАРТ АШИГТ МАЛТМАЛ ХАЙХ, АШИГЛАХЫГ ХОРИГЛОХ ТУХАЙ
2017-04-13ХӨРС ХАМГААЛАХ, ЦӨЛЖИЛТӨӨС СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ
2017-04-13ТАРИАЛАНГИЙН ТУХАЙ
2017-04-13БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН УДИРДЛАГА ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТУХАЙ
2017-04-13ХОТ, СУУРИН ГАЗРЫГ ДАХИН ХӨГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
2017-04-13УСНЫ ТУХАЙ
2017-04-13ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ
2017-04-13ХАЯГЖУУЛАЛТЫН ТУХАЙ
2017-04-13БАРИЛГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ /ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/-ИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ
2017-04-13БАРИЛГЫН ТУХАЙ
2017-04-13БАЙГУУЛЛАГЫН НУУЦЫН ТУХАЙ
2017-04-13МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНД ГАЗАР ӨМЧЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ
2017-04-13ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
2017-04-13КАДАСТРЫН ЗУРАГЛАЛ БА ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
2017-04-13ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР